Từ khoá: Daehyun

profile-bap

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc B.A.P

19/11/2019

B.A.P (비에이피) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Yongguk, Himchan, Daehyun, Youngjae, Jongup và Zelo. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, có thông báo rằng…