Từ khoá: Cube Entertainment

profile-4minute

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc 4Minute

18/10/2019

4Minute (포미닛) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Jihyun, Gayoon, Jiyoon, Hyuna và Sohyun. 4Minute ra mắt vào năm 2009 dưới sự quản lý của Cube Entertainment….

profile-CLC

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CLC

13/08/2019

CLC là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Seungyeon, Seunghee, Yujin, Sorn, Yeeun, Elkie, Eunbin. CLC ra mắt vào ngày 19 tháng 3 năm 2015 dưới sự…

profile-pentagon

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Pentagon

16/07/2019

Pentagon là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 9 thành viên: Hui, Jinho, Hongseok, Shinwon, Yanan, Yeo One, Yuto, Kino, Wooseok. Họ được tạo ra thông qua chương trình sinh tồn Pentagon Maker của Mnet. Pentagon…

profile-gi-dle-2

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc (G)I-DLE

24/05/2019

(G)I-DLE là nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên: Miyeon, Minnie, Soojin, Soyeon, Yuqi, and Shuhua. (G)I-DLE ra mắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2018 dưới sự quản lý…