Từ khoá: Cosmic Girls

profile-cosmic-girls

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

13/06/2019

Cosmic Girls (WJSN) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 13 thành viên: Seola, Xuan Yi, Bona, Exy, Soobin, Luda, Dawon, Eunseo, Cheng Xiao, Mei Qi, Yeoreum, Dayoung và Yeonjung….

profile-yeonjung

Thông tin Profile Yeonjung – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Yeonjung tên thật là Yu Yeonjung, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết chia sẻ…

profile-dayoung

Thông tin Profile Dayoung – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Dayoung tên thật là Lim Dayoung, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết chia sẻ…

profile-yeoreum

Thông tin Profile Yeoreum – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Yeoreum tên thật là Lee Jinsuk, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết chia sẻ…

profile-mei-qi

Thông tin Profile Mei Qi – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Mei Qi tên thật là Meng Mei Qi, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1998. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết…

profile-cheng-xiao

Thông tin Profile Cheng Xiao – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Cheng Xiao tên thật là Cheng Xiao (程瀟), sinh ngày 15 tháng 7 năm 1998. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết…

profile-eunseo

Thông tin Profile Eunseo – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Eunseo tên thật là Son Juyeon, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1998. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết chia sẻ…

profile-dawon

Thông tin Profile Dawon – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Dawon tên thật là Nam Dawon, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết chia sẻ…

profile-luda

Thông tin Profile Luda – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Luda tên thật là Lee Luda, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết chia sẻ…

profile-soobin

Thông tin Profile Soobin – Thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls (WJSN)

12/06/2019

Soobin tên thật là Park Soobin, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cosmic Girls (WJSN). Bài viết chia sẻ…

1 2