Từ khoá: CN BLUE

profile-cn-blue

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CN BLUE

09/08/2019

CN BLUE là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Yonghwa, Jonghyun, Minhyuk và Jungshin. Họ đã ra mắt tại Nhật Bản vào đầu năm 2009. CN BLUE…