Từ khoá: CLC

profile-CLC

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CLC

13/08/2019

CLC là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Seungyeon, Seunghee, Yujin, Sorn, Yeeun, Elkie, Eunbin. CLC ra mắt vào ngày 19 tháng 3 năm 2015 dưới sự…

profile-Eunbin

Thông tin Profile Eunbin – Thành viên nhóm nhạc CLC

13/08/2019

Eunbin tên thật là Kwon Eunbin, sinh ngày 6 tháng 1 năm 2000. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng CLC. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-Elkie

Thông tin Profile Elkie – Thành viên nhóm nhạc CLC

13/08/2019

Elkie tên thật là Chong Ting Yan, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1998. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng CLC. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Yeeun

Thông tin Profile Yeeun – Thành viên nhóm nhạc CLC

13/08/2019

Yeeun tên thật là Jang Ye Eun, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1998. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng CLC. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Sorn

Thông tin Profile Sorn – Thành viên nhóm nhạc CLC

13/08/2019

Sorn tên thật là Chonnasorn Sajakul, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng CLC. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-Yujin

Thông tin Profile Yujin – Thành viên nhóm nhạc CLC

13/08/2019

Yujin tên thật là Choi Yujin, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng CLC. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-Seunghee

Thông tin Profile Seunghee – Thành viên nhóm nhạc CLC

13/08/2019

Seunghee tên thật là Oh Seunghee, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng CLC. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-Seungyeon

Thông tin Profile Seungyeon – Thành viên nhóm nhạc CLC

13/08/2019

Seungyeon tên thật là Jang Seungyeon, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng CLC. Bài viết chia sẻ thông tin…