Từ khoá: Chohee

profile-saturday

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Saturday

05/09/2019

Saturday (세러데이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Sion, Juyeon, Haneul, Chohee, Ayeon, Yuki, Minseo. Saturday ra mắt vào tháng 7 năm 2018 dưới sự quản…

profile-chohee

Thông tin Profile Chohee – Thành viên nhóm nhạc Saturday

04/09/2019

Chohee tên thật là Kim Cho Hee, sinh ngày 13 tháng 2 năm 2002. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Saturday. Bài viết chia sẻ thông…