Từ khoá: Chanmi

profile-aoa

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc AOA

20/06/2019

AOA là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Jimin, Yuna, Hyejeong, Seolhyun và Chanmi. AOA ra mắt vào ngày 9 tháng 8 năm 2012 dưới sự quản…