Từ khoá: Chan

ace-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

A.C.E (에이스) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Donghun, Jun, Wow, Kim Byeongkwan và Chan. A.C.E ra mắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2017 thuộc Beat…

chan-profile

Thông tin Profile Chan – Thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

Chan (찬) tên thật là Kang Yuchan, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1997. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng A.C.E. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-iKon

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc iKon

20/05/2019

iKON (아이콘) là nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên: B.I, Bobby, Jay, Ju-ne, Song, DK và Chan. iKon ra mắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2015, dưới sự quản lý…

profile-chan

Thông tin Profile Chan – Thành viên nhóm nhạc iKon

17/05/2019

Chan tên thật là Jung Chan Woo, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1998. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng iKon. Bài viết chia sẻ thông…