Từ khoá: Chaeyeon

busters-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Busters

20/05/2020

Busters (버스터즈) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: Jisoo, Chaeyeon, Jieun, Takara, Yeseo và Minji. Busters ra mắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2017 thuộc JTG…

profile-BinChaenHyunSeuS

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BinChaenHyunSeuS

30/08/2019

BinChaenHyunSeuS (빈챈현스) là subunit của DIA gồm 5 thành viên: Eunice, Huihyeon, YeBin, Chaeyeon và Somyi. BinChaenHyunSeuS ra mắt vào ngày 29 tháng 12 năm 2016 dưới sự quản lý…

profile-DIA

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc DIA

30/08/2019

DIA (다이아) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Eunice, Heehyun, Yebin, Chaeyeon, Eunchae, Jooeun, Somyi. DIA ra mắt vào ngày 14 tháng 9 năm 2015 dưới…

profile-Jung-Chaeyeon

Thông tin Profile Chaeyeon – Thành viên nhóm nhạc DIA

30/08/2019

Chaeyeon tên thật là Jung Chae Yeon, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng DIA. Bài viết chia sẻ thông…

profile-IOI

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc I.O.I

30/08/2019

I.O.I (아이오아이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 11 thành viên: Somi, Sejeong, Yoojung, Chungha, Sohye, Kyulkyung, Chaeyeon, Doyeon, Mina, Nayoung, Yunjung. I.O.I ra mắt vào ngày 4 tháng…