Từ khoá: Castle J

mcnd-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc MCND

10/06/2020

MCND (엠시엔디) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Castle J, BIC, Minjae, Huijun và Win. MCND có nghĩa là Music Creates New Dream. MCND ra mắt…