Từ khoá: C-JeS Entertainment

profile-JYJ

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc JYJ

29/08/2019

JYJ là nhóm nhạc nam Hàn Quốc hiện gồm 2 thành viên: Jaejoong và Junsu. JYJ ra mắt vào tháng 4 năm 2010 dưới sự quản lý của C-JeS Entertainment. Vào…