Từ khoá: BVNDIT

bvndit-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BVNDIT

08/05/2020

BVNDIT (밴디트; Bandit; Be Ambitious N Do It) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Yiyeon, Songhee, Jungwoo, Simyeong và Seungeun. BVNDIT ra mắt vào ngày 10 tháng…