Từ khoá: BlackPink

Thông tin Profile Lisa – Thành viên nhóm nhạc BlackPink

18/07/2021

Lisa tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink. Bài viết chia sẻ thông tin profile…

profile-Blackpink

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BlackPink

18/02/2019

BLACKPINK (블랙핑크) bao gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé, and Lisa. BlackPink đã ra mắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2016 dưới sự quản lý của YG Entertainment. Bài viết chia sẻ…

profile-rose

Thông tin Profile Rosé – Thành viên nhóm nhạc BlackPink

18/02/2019

Rosé tên thật là Park Chae Young, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-jennie

Thông tin Profile Jennie – Thành viên nhóm nhạc BlackPink

18/02/2019

Jennie tên thật là Kim Jennie, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink. Bài viết chia sẻ thông tin profile…

profile-jisoo

Thông tin Profile Jisoo – Thành viên nhóm nhạc BlackPink

17/02/2019

Jisoo tên thật là Kim Ji Soo, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink. Bài viết chia sẻ thông tin…