Từ khoá: BigHit Entertainment

profile-txt

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TXT

11/07/2019

TXT (viết tắt của Tomorrow X Together) là một nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên thuộc BigHit Entertainment. Nhóm bao gồm: Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, Huening Kai. TXT đã ra mắt vào…