Từ khoá: Beomgyu

profile-txt

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TXT

11/07/2019

TXT (viết tắt của Tomorrow X Together) là một nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên thuộc BigHit Entertainment. Nhóm bao gồm: Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, Huening Kai. TXT đã ra mắt vào…

profile-beomgyu

Thông tin Profile Beomgyu – Thành viên nhóm nhạc TXT

11/07/2019

Beomgyu tên thật là Choi Beom Gyu, sinh ngày 13 tháng 3 năm 2001. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TXT. Bài viết chia sẻ thông…