Từ khoá: Belle

belle-profile

Thông tin Profile Belle – Thành viên nhóm nhạc Cignature

11/05/2020

Belle (벨) tên thật là Jin Hyeon Ju, sinh ngày 3 tháng 11 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Cignature. Bài viết chia sẻ thông…

Cignature-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc CIGNATURE

11/05/2020

CIGNATURE (시그니처) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Chaesol, Jeewon, Ye Ah, Sunn, Seline, Belle và Semi. CIGNATURE ra mắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2020…