Từ khoá: Baekho

profile-nuest

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc NU’EST

01/07/2019

NU’EST là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: JR, Aron, Baekho, Minhyun và Ren. NU’EST ra mắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2012 dưới sự quản…

profile-Baekho

Thông tin Profile Baekho – Thành viên nhóm nhạc NU’EST

29/06/2019

Baekho tên thật là Kang Dong Ho, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1995. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng NU’EST. Bài viết chia sẻ thông…