Từ khoá: ATEEZ

profile-ateez

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ATEEZ

10/10/2019

ATEEZ (에이티즈) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 8 thành viên: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, Jongho. ATEEZ ra mắt vào ngày 24 tháng 10 năm 2018…

profile-seonghwa

Thông tin Profile Seonghwa – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

10/10/2019

Seonghwa tên thật là Park Seonghwa, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1998. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ATEEZ. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-yunho

Thông tin Profile Yunho – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

10/10/2019

Yunho tên thật là Jung Yunho, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1999. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ATEEZ. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-mingi

Thông tin Profile Mingi – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

10/10/2019

Mingi tên thật là Song Mingi, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1999. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ATEEZ. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-san

Thông tin Profile San – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

09/10/2019

San tên thật là Choi San, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1999. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ATEEZ. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-hongjoong

Thông tin Profile Hongjoong – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

09/10/2019

Hongjoong tên thật là Kim Hongjoong, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1998. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ATEEZ. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-yeosang

Thông tin Profile Yeosang – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

09/10/2019

Yeosang tên thật là Kang Yeosang, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1999. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ATEEZ. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-jongho

Thông tin Profile Jongho – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

09/10/2019

Jongho tên thật là Choi Jongho, sinh ngày 12 tháng 10 năm 2000. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ATEEZ. Bài viết chia sẻ thông tin…

profile-wooyoung

Thông tin Profile Wooyoung – Thành viên nhóm nhạc ATEEZ

09/10/2019

Wooyoung tên thật là Jung Wooyoung, sinh ngày 26 tháng 11 năm 1999. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ATEEZ. Bài viết chia sẻ thông tin…