Từ khoá: ASTRO

profile-Astro

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc ASTRO

29/05/2019

ASTRO là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 6 thành viên: JinJin, MJ, Cha Eunwoo, Moonbin, Rocky và Sanha. ASTRO đã ra mắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2016…

profile-MJ

Thông tin Profile MJ – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

29/05/2019

MJ tên thật là Kim Myung Jun, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1994. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ASTRO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Sanha

Thông tin Profile Sanha – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

29/05/2019

Sanha tên thật là Yoon San Ha, sinh ngày 21 tháng 3 năm 2000. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ASTRO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Cha-Eunwoo

Thông tin Profile Cha Eunwoo – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

24/05/2019

Cha Eunwoo tên thật là Lee Dong Min, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1997. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ASTRO. Bài viết chia sẻ…

profile-Rocky

Thông tin Profile Rocky – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

24/05/2019

Rocky tên thật là Park Min Hyuk, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1999. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ASTRO. Bài viết chia sẻ thông…

profile-moonbin

Thông tin Profile Moonbin – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

24/05/2019

Moonbin sinh ngày 26 tháng 1 năm 1998. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ASTRO. Bài viết chia sẻ thông tin profile Moonbin – tiểu sử,…

profile-JinJin

Thông tin Profile JinJin – Thành viên nhóm nhạc ASTRO

24/05/2019

JinJin tên thật là Park Jin Woo, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1996. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng ASTRO. Bài viết chia sẻ thông…