Từ khoá: APink

profile-Apink

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Apink

14/05/2019

Apink (에이핑크) là một nhóm nhạc bao gồm 6 thành viên: Chorong, Bomi, Eunji, Naeun, Namjoo và Hayoung. Apink ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2011 dưới sự…

profile-Hayoung

Thông tin Profile Hayoung – Thành viên nhóm nhạc Apink

14/05/2019

Hayoung tên thật là Oh Ha Young, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Apink. Bài viết chia sẻ thông…

profile-namjoo

Thông tin Profile Namjoo – Thành viên nhóm nhạc Apink

14/05/2019

Namjoo tên thật là Kim Nam Joo, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Apink. Bài viết chia sẻ thông…

profile-naeun

Thông tin Profile Naeun – Thành viên nhóm nhạc Apink

14/05/2019

Naeun tên thật là Son Na Eun, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1994. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Apink. Bài viết chia sẻ thông…

profile-eunji

Thông tin Profile Eunji – Thành viên nhóm nhạc Apink

14/05/2019

Eunji tên thật là Jung Eun Ji, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1993. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Apink. Bài viết chia sẻ thông…

profile-bomi

Thông tin Profile Bomi – Thành viên nhóm nhạc Apink

14/05/2019

Bomi tên thật là Yoon Bo Mi, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1993. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Apink. Bài viết chia sẻ thông…

profile-Chorong

Thông tin Profile Chorong – Thành viên nhóm nhạc Apink

14/05/2019

Chorong tên thật là Park Cho Rong, sinh ngày 3 tháng 3 năm 1991. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Apink. Bài viết chia sẻ thông…