Từ khoá: Aisha

profile-Everglow

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc EVERGLOW

27/08/2019

EVERGLOW là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 6 thành viên: E:U, Sihyeon, Mia, Onda, Aisha, Yiren. EVERGLOW ra mắt vào ngày 18 tháng 3 năm 2019 dưới sự quản lý…