Từ khoá: About Entertainment

redsquare-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc REDSQUARE

13/05/2020

REDSQUARE (레드스퀘어) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Green, Lina, ChaeA, Ari và Bomin. REDSQUARE ra mắt vào ngày 19 tháng 5 năm 2020 thuộc About Entertainment….