Từ khoá: AB Entertainment

profile-Exid

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc EXID

22/05/2019

EXID là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên: Solji, LE, Hani, Hyerin và Jeonghwa. EXID ra mắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2012 dưới sự quản lý của AB…