Từ khoá: A.C.E

ace-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

A.C.E (에이스) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Donghun, Jun, Wow, Kim Byeongkwan và Chan. A.C.E ra mắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2017 thuộc Beat…

chan-profile

Thông tin Profile Chan – Thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

Chan (찬) tên thật là Kang Yuchan, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1997. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng A.C.E. Bài viết chia sẻ thông tin…

kimbyeongkwan-profile

Thông tin Profile Kim Byeongkwan – Thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

Kim Byeongkwan (김병관) sinh ngày 13 tháng 8 năm 1996. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng A.C.E. Bài viết chia sẻ thông tin profile Kim Byeongkwan –…

wow-profile

Thông tin Profile Wow – Thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

Wow (와우) tên thật là Kim Sehyoon, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1993. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng A.C.E. Bài viết chia sẻ thông tin…

donghun-profile

Thông tin Profile Donghun – Thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

Donghun (동훈) tên thật là Lee Donghun, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1993. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng A.C.E. Bài viết chia sẻ thông tin…

jun-profile

Thông tin Profile Jun – Thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

Jun (준) tên thật là Park Junhee, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1994. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng A.C.E. Bài viết chia sẻ thông tin…