Từ khoá: 3YE

3ye-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc 3YE

15/05/2020

3YE (써드아이) là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 3 thành viên: Yuji, Yurim và Haeun. 3YE ra mắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 thuộc GH Entertainment. Thông tin…

haeun-profile

Thông tin Profile Haeun – Thành viên nhóm nhạc 3YE

15/05/2020

Haeun (하은) tên thật là Yoon Ha Eun, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1999. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 3YE. Bài viết chia sẻ thông…

yurim-profile

Thông tin Profile Yurim – Thành viên nhóm nhạc 3YE

15/05/2020

Yurim (선유림) tên thật là Park Yu Rim, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 3YE. Bài viết chia sẻ thông…

yuji-profile

Thông tin Profile Yuji – Thành viên nhóm nhạc 3YE

15/05/2020

Yuji (선) tên thật là Son Yu Ji, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 3YE. Bài viết chia sẻ thông…