Từ khoá: 1THE9

1the9-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc 1THE9 (Under 19)

12/05/2020

1THE9 (원더나인) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được thành lập từ chương trình sinh tồn UNDER 19. Nhóm gồm 9 thành viên: Doyum, Jinsung, Taewoo, Yechan, Taekhyeon, Yongha, Sungwon,…