Từ khoá: 1TH9

sungwon-profile

Thông tin Profile Sungwon – Thành viên nhóm nhạc 1THE9

12/05/2020

Sungwon (성원) tên thật là Park Sungwon, sinh ngày 13 tháng 12 năm 2003. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1THE9. Bài viết chia sẻ thông tin…

Thông tin Profile Taekhyeon – Thành viên nhóm nhạc 1THE9

12/05/2020

Taekhyeon (택현) tên thật là Jung Taekhyeon, sinh ngày 28 tháng 7 năm 2003. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1THE9. Bài viết chia sẻ thông tin…

jinsung-profile

Thông tin Profile Jinsung – Thành viên nhóm nhạc 1THE9

12/05/2020

Jinsung (진성) tên thật là Jung Jinsung, sinh ngày 30 tháng 3 năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1THE9. Bài viết chia sẻ thông tin…

doyum-profile

Thông tin Profile Doyum – Thành viên nhóm nhạc 1THE9

12/05/2020

Doyum (도염) tên thật là Jeon Doyum, sinh ngày 21 tháng 2 năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1THE9. Bài viết chia sẻ thông tin…

Thông tin Profile Junseo – Thành viên nhóm nhạc 1THE9

12/05/2020

Junseo (준서) tên thật là Kim Junseo, sinh ngày 20 tháng 11 năm 2001. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1THE9. Bài viết chia sẻ thông tin…

yechan-profile

Thông tin Profile Yechan – Thành viên nhóm nhạc 1THE9

12/05/2020

Yechan (예찬) tên thật là Shin Yechan, sinh ngày 14 tháng 5 năm 2001. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1THE9. Bài viết chia sẻ thông tin…

seunghwan-profile

Thông tin Profile Seunghwan – Thành viên nhóm nhạc 1THE9

12/05/2020

Seunghwan (승환) tên thật là Lee Seunghwan, sinh ngày 20 tháng 5 năm 2000. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1THE9. Bài viết chia sẻ thông tin…

taewoo-profile

Thông tin Profile Taewoo – Thành viên nhóm nhạc 1THE9

12/05/2020

Taewoo (태우) tên thật là Kim Taewoo, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1THE9. Bài viết chia sẻ thông tin…

Thông tin Profile Yongha – Thành viên nhóm nhạc 1THE9

12/05/2020

Yongha (용하) tên thật là Yoo Yongha, sinh ngày 11 tháng 1 năm 1999. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 1THE9. Bài viết chia sẻ thông tin…