Profiles thành viên

Thông tin Profile Lisa – Thành viên nhóm nhạc BlackPink

18/07/2021

Lisa tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink. Bài viết chia sẻ thông tin profile…

Jungkook-2

Thông tin Profile Jungkook – Thành viên nhóm nhạc BTS

07/02/2021

JungKook tên thật là Jeon Jeong-guk, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Bài viết chia sẻ thông tin profile…

Profile Rap Monster

Thông tin Profile Rap Monster (RM) – Thành viên nhóm nhạc BTS

17/01/2021

Rap Monster (RM) tên thật là Kim Namjoon sinh ngày 12 tháng 9 năm 1994. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Bài viết chia sẻ thông tin…

ningning-profile

Thông tin Profile NingNing – Thành viên nhóm nhạc aespa

28/11/2020

NingNing (닝닝) tên thật là Ning Yizhuo, sinh ngày 23 tháng 10 năm 2002. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng aespa. Bài viết chia sẻ thông tin…

karina-profile

Thông tin Profile Karina – Thành viên nhóm nhạc aespa

28/11/2020

Karina (카리나) tên thật là Yoo Ji Min, sinh ngày 11 tháng 4 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng aespa. Bài viết chia sẻ thông…

giselle-profile

Thông tin Profile Giselle – Thành viên nhóm nhạc aespa

28/11/2020

Giselle (지젤) tên thật là Uchinaga Aeri, sinh ngày 30 tháng 10 năm 2000. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng aespa. Bài viết chia sẻ thông tin…

winter-profile

Thông tin Profile Winter – Thành viên nhóm nhạc aespa

28/11/2020

Winter (윈터) tên thật là Kim Min Jeong, sinh ngày 1 tháng 1 năm 2001. Cô là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng aespa. Bài viết chia sẻ thông…

Junghwan-profile

Thông tin Profile Junghwan – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

10/06/2020

Junghwan (정환) tên thật là So Jung Hwan, sinh ngày 18 tháng 2 năm 2005. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TREASURE. Bài viết chia sẻ thông…

Jeongwoo-profile

Thông tin Profile Jeongwoo – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

10/06/2020

Jeongwoo (정우) tên thật là Park Jeong Woo, sinh ngày 28 tháng 9 năm 2004. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TREASURE. Bài viết chia sẻ thông…

Haruto-profile

Thông tin Profile Haruto – Thành viên nhóm nhạc TREASURE

10/06/2020

Haruto (하루토) tên thật là Watanabe Haruto, sinh ngày 5 tháng 4 năm 2004. Anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TREASURE. Bài viết chia sẻ thông tin…

1 2 3 40