Nhóm nhạc nam

profile-bts

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc BTS (Bangtan Boys)

16/07/2021

BTS (방탄) bao gồm 7 thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin và Jungkook. BTS ra mắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2013 dưới sự quản lý của…

mcnd-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc MCND

10/06/2020

MCND (엠시엔디) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Castle J, BIC, Minjae, Huijun và Win. MCND có nghĩa là Music Creates New Dream. MCND ra mắt…

treasure-13-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc TREASURE

09/06/2020

TREASURE (트레저) (tên cũ là Treasure 13) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được tạo bởi các thành viên từ YG Treasure Box. TREASURE gồm 12 thành viên: Hyunsuk, Jihoon,…

verivery-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc VERIVERY

03/06/2020

VERIVERY (베리베리) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Dongheon, Hoyoung, Minchan, Gyehyeon, Yeonho, Yongseung và Kangmin. VERIVERY ra mắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2019 thuộc…

the-rose-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc The Rose

25/05/2020

The Rose (더로즈) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Hajoon, Woosung, Dojoon và Jaehyung. The Rose ra mắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2017 thuộc J&Star…

ace-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc A.C.E

15/05/2020

A.C.E (에이스) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 5 thành viên: Donghun, Jun, Wow, Kim Byeongkwan và Chan. A.C.E ra mắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2017 thuộc Beat…

up10tion-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc UP10TION

15/05/2020

UP10TION (업텐션) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 10 thành viên: Jinhoo, Kuhn, Kogyeol, Jinhyuk, Bit-to, Wooshin, Sunyoul, Gyujin, Hwanhee và Xiao. UP10TION ra mắt vào ngày 10 tháng 9…

block-B-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc Block B

14/05/2020

Block B (블락비) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên: Zico, Taeil, B-Bomb, Jaehyo, U-Kwon, Kyung và P.O. Block B ra mắt vào ngày 13 tháng 4 năm…

sf9-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc SF9

13/05/2020

SF9 (에스에프나인) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 9 thành viên: Youngbin, Inseong, Jaeyoon, Dawon, Zuho, Rowoon, Taeyang, Hwiyoung và Chani. SF9 ra mắt vào ngày 5 tháng 10 năm…

WINNER-profile

Thông tin Profile các thành viên nhóm nhạc WINNER

13/05/2020

WINNER (위너) là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Yoon (Seungyoon), Jinu (Jinwoo), Hoony (Seunghoon) và Mino. Taehyun rời nhóm vào ngày 26 tháng 11 năm 2016….

1 2 3 5