C-POP

pham-bang-bang-profile

Thông tin Profile diễn viên Phạm Băng Băng

07/05/2020

Phạm Băng Băng (Fan Bingbing) là nữ diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất truyền hình, ca sĩ người Trung Quốc. Phạm Băng Băng bắt đầu nổi tiếng ở Đông…

angelababy-profile

Thông tin Profile diễn viên Angelababy

05/05/2020

Angelababy là nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Trung Quốc thuộc Mountain Top. Bài viết chia sẻ thông tin profile Angelababy –  tiểu sử, sự nghiệp và…